Czy wiesz, że istnieli „adwokaci diabła”?

Popularnie używamy terminu „adwokat diabła”, aby wyznaczyć osobę, która ma poglądy, z którymi niekoniecznie się zgadza, zwykle w celu przedstawienia argumentów przeciwko innym i przetestowania rozbieżnych poglądów.

Ale czy wiesz, że „adwokaci diabła” naprawdę istnieją? W Kościele katolickim istniała postać wyznaczona przez instytucję religijną do zajmowania tego stanowiska, które po łacinie nosiło nazwę advocatus diaboli .

Funkcję tę ustanowił papież Sykstus V w 1587 r. Oficjalnie urząd nadał tytuł „promotora wiary” każdemu, kto mógł uczestniczyć w procesie kanonizacyjnym kandydata, by głosić przeciw tej prośbie. Jego zadaniem było pozostanie sceptycznie nastawionym do dowodów, sprzeczanie się z przypisywanymi cudami i poszukiwanie wad w historii kandydata.

Krytyczne stanowisko przeciwko kanonizacji miało na celu utrzymanie płynności Kościoła katolickiego, ale ludzie ci otrzymali nieformalne imię „adwokaci diabła”. Stanowisko zostało zniesione z instytucji po tym, jak papież Jan Paweł II zrewidował proces kanoniczny w 1979 r.