Mapa pokazuje, które kraje mają najwięcej broni na świecie

Corocznie ankieta na temat broni strzeleckiej ma na celu ilościowe określenie przypadków przemocy zbrojnej, które mają miejsce na świecie, w celu zaalarmowania o problemach obecnych w społeczeństwie. Tak więc w 2007 r. Instytucja przeprowadziła badanie, które ujawniło ilość broni, jaką ma ludność każdego kraju.

Z mapy, która została stworzona w tym roku z danymi z 2007 roku, można mieć przegląd broni na świecie. Zaskakujące jest, że Stany Zjednoczone są najpierw odizolowane od średnio 88, 8 broni na 100 osób. Po drugie, Jemen zanotował 54, 8, a następnie Szwajcaria i Finlandia, które prawie związały odpowiednio z 45, 7 i 45, 3.

Źródło obrazu: Reprodukcja / Wikipedia

Od piątej pozycji żaden kraj nie rejestruje więcej niż 40 broni na 100 osób, co pokazuje, że Stany Zjednoczone mają ponad dwukrotnie więcej niż średnia w niektórych krajach. W rankingu Brazylia zajmowała 75 pozycję (rejestrując 8 sztuk broni na 100 osób), lepiej sytuowaną niż kraje takie jak Rosja, Argentyna, Włochy, Kanada, Niemcy i Australia, by wymienić tylko kilka.