Pająki eksponowane na grafenie wytwarzają super sieć

Pajęczyna jest już uważana za jedną z najsilniejszych substancji w królestwie zwierząt. Co się jednak stanie, gdy spróbujesz go poprawić w laboratorium? Pod tym przywilejem włoscy naukowcy z uniwersytetu w Trydencie rozpoczęli eksperyment z 15 pająkami, które przyniosły zaskakujące wyniki.

Zwierzęta opryskano - tak, zgadza się, bez strzykawek ani promieniowania - cząsteczkami grafenu. Po pewnym czasie kontaktu z mieszaniną niektóre pająki były w stanie wytworzyć wstęgę do 3, 5 razy silniejszą niż oryginał, co dowodzi, że substancja w jakiś sposób wpłynęła na jakość wstęgi.

Chociaż wyniki są nieco imponujące ze względu na prostotę zastosowanej metody, nie wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami. Niektóre pająki produkowały sieci niższej jakości, a niektóre nawet umarły przed wypuszczeniem jakichkolwiek sieci.

Zespół badawczy nie był jeszcze w stanie wyjaśnić na pewno, jak grafen dostał się do sieci i czy mieszanie jest rzeczywiście skuteczne, ale zostaną przeprowadzone dalsze badania, aby rozwiązać zagadkę. Gdyby technologia została ulepszona, pająki mogłyby być użyte do wytworzenia wyjątkowo silnej przędzy. Dalsza analiza mieszaniny może również pozwolić na sztuczne wytwarzanie materiału.

Via TecMundo